Blogg og sosiale medier i undervisningen

Det finnes mange måter man kan trekke inn ulike IKT-verktøy og tjenester i undervisningen, og hvordan det gjøres må forankres i den enkelte lærers didaktiske funderinger. Selv har jeg benyttet blogg, YouTube, Twitter og Paper.li både i forbindelse med flipped classroom og i rene nettbaserte studier. Kanskje har du studenter kun på nett og ønsker å forelese på andre måter enn kun laste opp Word-dokument og Power Point-presentasjoner? Eller du ønsker at studentene dine skal ha noe å jobbe med, tenke på eller forberede seg til neste time/ neste samling?

Sosiale medier krever innlogging, dvs. at man må opprette en konto i den valgte tjenesten. De tre tjenestene jeg benytter finner du her:

  • Blogg: WordPress (Konto opprettes unikt for WordPress)
  • Twitter (Konto opprettes unikt for Twitter)
  • Paper.li (Konto opprettes vha din Twitter-konto)
  • YouTube (Konto opprettes via gmail-konto)

For å komme i gang foreslår jeg at du først ser litt på hva sosiale medier er, deretter hvordan en blogg kan opprettes.

Se også 50 Shades of Lecturing

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s