About

Førstelektor i informatikk, drevet med undervisning i IKT, både i klasserom og nettbasert, siden 2001. Undervisningsområder: Samfunnsinformatikk, etikk og dataspill, jus og IKT, innføring i IKT, bruk av LMS, mappevurdering og læringsteori, samt datamodellering og databaser.

URL: ReaserchGate profile

URL: Akademisk CV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s